برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم.
جوینده محترم این محصول با عنوان دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی برای استفاده شما آماده گردیده جهت مطالعه و اطمینان بیشتر از خرید خود به روی دریافت فایل کلیک نمایید

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 16 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه هوش سازمانی

در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت استفاده شد.پرسشنامه هوش سازمانی توسط آلبرخت طراحی گردیده که شامل 49 گویه در 7 مولفه و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی کاملاًموافقم، موافقم ، نظری ندارم،  مخالفم و کاملاًمخالفم با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد.

 

 

هوش سازماني نخستين بار در سال 2003 ميلادي توسط البرت شت طراحي شده و  از 49 سوال در طيف 5 درجه اي تشكيل شده است 
توزيع تناظر سوالهاي پرسشنامه هوش سازماني  با شاخص ها
شاخص ها     شماره سوال 
بينش استراتژيك     2-3-15-17-22-42-48
سرنوشت مشترك     4-9-19-33-36-44-47
تمايل به تغيير     13-14-24-28-34-43-45
جرات و شهامت    1-5-6-10-25-37-40
اتحاد و توافق     12-18-20-26-38-39-41
كاربرد دانش    7-21-23-29-30-31-35
فشار عملكرد     8-11-16-27-32-46-49

 

 

 

 

 

جدول 3-1 توزيع تناظر سوالهاي  پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی توسط آلبرخت طراحی گردیده که شامل 49 گویه در 7 مولفه و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی کاملاًموافقم، موافقم ، نظری ندارم،  مخالفم و کاملاًمخالفم با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد.(آلبرخت) با مولفه ها

    مولفه ها    شماره سوال
    1)بينش استراتژيك    2-3-15-17-22-42-48
    2)سرنوشت مشترك    4-9-19-33-36-44-47
    3)تمايل به تغيير    13-14-24-28-34-43-45
    4)جرات و شهامت    1-5-6-10-25-37-40
    5)اتحاد و توافق    12-18-20-26-38-39-41
    6)كاربرد دانش    7-21-23-29-30-31-35
    7)فشار عملكرد    8-11-16-27-32-46-49

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه هوش سازمانی

3-6-1)روایی:
روایی به خطاهای گوناگونی که ممکن است در ابزار اندازه گیری وجود داشته باشد اشاره میکند. یعنی خطاهایی که از مشاهده ای به مشاهده دیگر برای یک واحد تحلیل و دو یا چند اندازه گیری با یک وسیله سنجش به وجود می آید.با توجه به اینکه پرسشنامه استاندارد بوده وبرای بررسی نهایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و آنها پس از بررسی روایی آن را تایید نمودند.ذکر اين نکته ضروري است که پرسشنامه مذکور پرسشنامه‌ استانداردي است که هم در داخل و هم در خارج از کشور استفاده شده‌اند.

 

 3-6-2)پایایی :
پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند ، یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آنرا در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحد از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. برای تعیین پایایی پرسشنامه هوش سازمانی به طور آزمایشی روی نمونه های20 نفری اجرا گردید پایایی آنها به ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 85/0 و 80/0تعیین گردید.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

خرید فایل word برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

خرید پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دانلود فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

خرید پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دریافت مقاله برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

خرید فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

خرید مقاله برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

خرید پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دانلود فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دانلود فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دانلود فایل word برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

خرید فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از www

دانلود مقاله برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دریافت فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دانلود فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

خرید فایل word برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دریافت فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دانلود فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دریافت فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دانلود مقاله برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دانلود پروژه برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دانلود فایل word برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دریافت مقاله برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دانلود فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دانلود فایل برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

دریافت فایل word برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق برترین فایل دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی