فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد.
هموطن ایرانی جهت رفتن به صفحه اصلی دانلود فایل با عنوان پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور بر روی دکمه دریافت فایل کلیک نمایید

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور

دانلود پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور با روایی و پایایی و روش نمره گذاری

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 132 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز

مقیاس دلبستگی بزرگسالان چگونگی ارزیابی فرد از مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطه ی صمیمانه ی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای 18 عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات زیر بیان می‌کنند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی، که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد، زیر مقیاس نزدیکی، که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می سنجد و زیر مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به هر یک از زیر مقیاس‌ها 6 عبارت اختصاص یافته است. برای بدست آوردن نمرات مربوط به هر زیر مقیاس،امتیاز عبارات مربوط به آن را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات (6) تقسیم می کنیم. 

 

 

 

 

 

آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست آمده، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی: ایمن،اضطرابی و اجتنابی جای می‌گیرند.
سبک دلبستگی ایمن: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس نزدیکی و وابستگی بالاتر از متوسط ودر زیر مقیاس اضطراب کمتر از متوسط است.
سبک دلبستگی اضطرابی: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس اضطراب بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس‌های نزدیکی و وابستگی متوسط است. 
سبک دلبستگی اجتنابی: افرادی که امتیاز آنها در هر سه زیر مقیاس پایین است(کولینز و رید،1990).

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان 

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب68 ٪، 71 ٪،52 ٪ گزارش شده است.کولینز و رید (1990 ) نشان دادند که زیر مقیاس‌های نزدیک بودن (C)، وابستگیD)) و اضطراب (A) در فاصله ی زمانی 2 ماه و حتی 8 ماه پایدار ماندند. با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از80 ٪ است، میزان قابلیت اعتماد بدست آمده بالا است. در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد به صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونه‌ای با حجم 100 نفر آزمودنی، نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصله‌ی زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرای مقیاس‌ها ((C) (D) (A در RAAS معنادار نبوده است و این آزمون در سطح 95 ٪ قابل اعتماد است، اما با توجه به همبستگی بین نتایج دو اجرا، زیر مقیاس A قابل اعتماد ترین(75 ٪ = r) است و در درجه بندی زیر مقیاس C قابل اعتماد است (57 ٪ = r) و D کمترین میزان قابلیت اعتماد را در بین این سه زیر مقیاس دارا بوده است (47 ٪ = r). از سوی دیگر با محاسبه ی آلفای کرونباخ مشخص شد که زیر مقیاس اضطراب A)) بیشترین قابلیت اعتماد (74 ٪ ) و وابستگی (D) کمترین قابلیت اعتماد ( 28 ٪ ) را دارد و قابلیت اعتماد زیر مقیاس نزدیک بودن در حد متوسط ( 52 ٪ ) است که نتایج با بررسی از طریق بازآزمایی هماهنگ بوده است(کولینز و رید،1990).

 

 

 

اولين بخش پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه سبک های دلبستگی است است كه شامل سه خرده مقیاس (نزدیکی، وابستگی و اضطرابی) مي باشد و براي سنجش پايايي آن از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه نتايج آن به شرح جدول زير مي باشد.             
جدول (3-1) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر سبک های دلبستگی
متغیر    تعداد گویه    ضريب آلفا كرونباخ
سبک های دلبستگی    18    30٪

        

چنان كه در جدول (3-1) مشاهده مي كنيم ضريب آلفاي به دست آمده براي سبک های دلبستگی 30٪ بوده که این مقدار قابل قبول است.

 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

خرید فایل word فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دریافت فایل pdf فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

خرید پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دانلود فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دریافت نمونه سوال فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

خرید پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دانلود مقاله فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دریافت مقاله فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

خرید فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دانلود تحقیق فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

خرید مقاله فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دانلود فایل pdf فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از download

دانلود مقاله فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

خرید پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دانلود فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دریافت فایل word فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

خرید نمونه سوال فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دانلود فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دریافت فایل word فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دانلود فایل word فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

خرید فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دانلود تحقیق فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دریافت فایل pdf فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

خرید کارآموزی فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دانلود فایل pdf فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دانلود کارآموزی فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از www

دانلود مقاله فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دریافت پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دانلود فایل pdf فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

خرید فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دانلود فایل pdf فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دریافت کارآموزی فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

خرید تحقیق فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دریافت تحقیق فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

خرید فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

خرید فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دانلود نمونه سوال فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دانلود فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از pdf

دانلود کارآموزی فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دریافت فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دانلود فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

خرید نمونه سوال فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دانلود تحقیق فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دانلود تحقیق فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

خرید فایل word فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دریافت فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دانلود فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دریافت فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دانلود کارآموزی فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از word

دریافت تحقیق فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دانلود مقاله فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دانلود فایل pdf فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

خرید تحقیق فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دانلود پروژه فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دریافت کارآموزی فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دانلود فایل word فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دریافت مقاله فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دانلود فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دانلود فایل فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دریافت فایل pdf فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

خرید کارآموزی فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دانلود کارآموزی فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

دریافت فایل word فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free

خرید تحقیق فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور از free


مطالب تصادفی